به سایت مهندسان مشاور ارگ بم کرمان خوش آمدید.

  

  

 

مهندسان مشاور ارگ بم کرمان

در سال 1363،‌ هنگام تحصيل در دانشكده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران يك گروه مطالعاتي را با هدف شناخت معماري بومي و اسلامي پايه گذاري كرديم. آن روزها تصور اين كه گروه كوچك ما تبديل به شركت مشاور معتبري در زمينه پژوهش و معماري شود،‌ بسيار دشوار بود. بعد از اتمام تحصيلات،‌ تصميم گرفتيم كه گروهمان را با همان اهداف اوليه پژوهش و طراحي تبديل به مهندسان مشاور كنيم.
 پس از پنج سال كار متوالي،‌ مهندسان مشاور ارگ بم كرمان را در سال 1374 تأسيس كرديم، نامي برگرفته از بناي تاريخي ارگ بم در استان كرمان،‌ كه گروه ما مسئوليت كار پژوهشي آن را به عهده داشت.‌ اين بناي تاريخي كه قدمت آن به پيش از اسلام برمي گردد در سال 2004 ميلادي توسط يونسكو به ثبت ميراث جهاني رسيد.
در حال حاضر مهندسان مشاور ارگ بم كرمان، عضو جامعه مهندسان مشاور، انجمن بتن ايران و دارای صلاحيت از سوي سازمان معاونت راهبردی رياست جمهوري كشور است.